crvenikrststarapazova

+381 (0)22 310 102

Вести

vesti 2021

Представници Центра за социјални рад Старе Пазове: Рада Жугић, директорка, Оливер Ристић, правник ,
Драгана Грбић. социјални радник, а представници Црвеног крста Стара Пазова: Живан Радаковић, секретар, Бранка Пантелић и Живана Веренчевић стручни сарадници.

12. јануара 2021.год у просторијама Центра за социјални рад Старе Пазове одржан је заједничи састанак представника Центра за социјални рад и Црвеног крста Стара Пазова. На састанку је анализиран досадашњи, заједнички, рад на програму Народне кухиње. У тренутку одржавања састанка право на оброке из Народне кухиње је остваривало 910 корисника. Подаци о броју корисника су променљиви и ажурирају се на 15-то дневном нивоу и крећу се од 900 до 1000 корисника.

Активности
Друштвене мреже