crvenikrststarapazova

+381 (0)22 310 102

Принципи и Женевске конвенције

Мисија

Црвени крст Стара Пазова има за циљ да олакшава људску патњу, са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи и ширењу знања о Међународном хуманитарном праву и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећивања грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређења хуманитарних вредности друштва.
logo-ck

Принципи и Женевске конвенције

У обављању послова везаних за остваривање циљева и задатака Црвени крст Стara Пазова делује у складу са oсновним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца:
  • Ратификованим међународним уговорима и опште прихваћеним правилима из области међународног хуманитарног права, а нарочито са Женевским конвенцијама о заштити жртава рата од 12.августа 1949. године и Допунским Протоколима уз Женевске конвенције од 8.јуна 1977. године

  • Статутом и другим актима и правилима које усваја Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца

  • Циљевима и задацима националног друштва

  • Статутима Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине

  • Статутом Црвеног крста Стара Пазова

Хуманост

Непристрасност

Неутралност

Независност

Добровољство

Јединство

Универзалност