crvenikrststarapazova

+381 (0)22 310 102

Постани члан Црвеног крста

Чланство у националном друштву Црвеног крста је добровољно

Национално друштво је отворено за чланство без разликовања у погледу порекла, расе, националности, пола, верских или политичких убеђења.

 

Чланови Црвеног крста могу бити физичка и правна лица.

 

Свако физичко лице које је навршило 18 година старости, прихвата Статут и Основне принципе Црвеног крста и које плаћа чланарину, може постати члан Црвеног крста.

 

Сва запослена лица у предузећима, установама и институцијама, уколико дају свој пристанак, могу бити чланови Црвеног крста и тада имају статус ‘колективног члана’.

 

Својство члана Црвеног крста се стиче увођењем у евиденцију у организацији Црвеног крста Стара Пазова, и уплатом чланарине која је за 2020-ту, на годишњем нивоу, за одрасле 100 динара а за подмладак 50 динара.

 

Уплатом чланарине Црвеном крсту Стара Пазова, Ви подржавате хумане вредности и циљеве и омогућавате активности које реализују волонтери, а које су од значаја за заједницу у којој живимо.