crvenikrststarapazova

+381 (0)22 310 102

Новембар – месец борбе против болести зависности

mesec borbe protiv zavisnosti novembar 2020

Месец новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности, са циљем подизања свести становништва о штетним ефектима дрога и мобилисања целокупног друштва за укњучивање у активности на сузбијању њиховог коришћења.

 

У свету, сваке године око 210 милиона људи користи дроге, а од овог броја 200 000 годишње умире као последица употребе дрога. Конзумирање психоактивних супстанци је не само здравствена претња већ и значајан социо-економски терет широм света.

 

Психоактивним  супстанцама називамо све оне материје које мењају стање свести, опажањам,мишљења, расположења, понашања. Због њихове разноликости све више се уместо термина дрога користи термин психоактивна супстанца. Треба разумети да једна од најважнијих ствари кад је конзумирање дрога упитању јесте да оне показују различито дејство код особа које их конзумирају. За једну је конзумирање животно опасно, за друге „мање опасно“  али је увек штетно. Разорне последице коришћења дрога су видљиве на свим пољима: телесном, психолошком, духовном, интелектуалном, социјалном…  Пре него што посегнете за психоактивном супстаноцом, у жељи да поправите расположење, да се забавите или из неког другог разлога, информишите се о свим последицама тог чина.

Активности
Друштвене мреже