crvenikrststarapazova

+381 (0)22 310 102

Међународни дан људских права - 10. децембар 2021.

јј

Међународни дан људских права се обележава широм света како би се указало на значај поштовања права и достојанства сваког појединца.

 

Уједињене нације су 10.децембра 1948.године усвојиле Универзалну декларацију о људским правима, у којој је истакнуто да су та права универзална и да не зависе од националне, државне, идеолошке, социјалне и културне припадности. Тим документом се штите грађанске, политичке, економске, социјалне и културне слободе и права човека – од права на живот и слободу до права на достојанство, приватност, социјалну сигурност и удруживање.

 

Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално и етничко порекло, боју коже, веру, језик или било који други статус.

 

У Републици Србији људска права су загарантована Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, ратификованим међународним уговорима и законима.