crvenikrststarapazova

+381 (0)22 310 102

Кодекс

Запослени и волонтери у Црвеном крсту Србије и његовим саставним деловима су обавезни:

 • Да поштују, примењују у свим активностима и промовишу Основне принципе Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца: хуманост, непристрасност, неутралност, независност, добровољност, јединство и универзалност

 • Да шире знање о међународном хуманитарном праву и промовишу хуманитарне вредности за које се залаже Међународни покрет

 • Да доприносе остварењу мисије Међународног покрета и мисије Црвеног крста Србије

 • Да се старају о правилној употреби знака црвеног крста и да се ангажују на спречавању његове злоупотребе или погрешне употребе

 • Да доприносе јачању угледа и информисању о активностима и акцијама Црвеног крста Србије

 • а заступају угрожена лица и штите интегритет и људско достојанство свих лица којима Црвени крст Србије пружа било какву помоћ и да чувају као најстрожу тајну све податке о њима до којих дођу у току акција и активности Црвеног крста Србије

 • Да доприносе усавршавању и примени највиших стандарда у активностима и акцијама Црвеног крста Србије

 • Да се непрекидно лично усавршавају и стичу нова знања неопходна за обављање конкретних послова и задатака у мандату Црвеног крста Србије

 • Да унапређују рад организације и посебно начин обављања послова за које су непосредно задужени

 • Да поштују надлежности и овлашћења органа и појединаца утврђене Статутом и другим прописима Црвеног крста Србије и да се баве пословима и задацима који им буду додељени у складу са тим надлежностима и овлашћењима

 • Да доприносе развоју солидарности међу људима и добровољности као принципа рада у Црвеном крсту Србије

 • Да развијају пријатељске односе међу члановима и волонтерима Црвеног крста Србије

 • Да уважавају мишљења других и развијају висок степен толеранције у комуникацији међу члановима Црвеног крста Србије, са корисницима услуга Црвеног крста Србије и јавношћу

 • Да се упознају са правилима која важе у Међународном покрету, да их доследно и у потпуности примењују и поштују у свим активностима и акцијама у којима учествују

 • Да поштују људска права сваког појединца и свих друштвених група, без било какве дискриминације по било ком основу и да се залажу за њихово опште поштовање

 • Да штите и правилно користе имовину Црвеног крста Србије која им је поверена за обављање задатака, да поштују прописе о набавкама и другим начинима стицања имовине

 • Да не врше повреде закона и других прописа, међународних и унутрашњих

 • Да не злоупотребљавају у било ком виду чланство у Црвеном крсту Србије за личну корист или за стицање имовинске или било које друге користи или предности

 • Да не примењују било који облик дискриминације при запошљавању или другим облицима ангажовања лица у Црвеном крсту Србије и да не фаворизују појединце у том погледу, на основу блиских рођачких, пријатељских и других сличних односа

 • Да не закључују било какве послове са угроженим лицима, било да су корисници помоћи Црвеног крста Србије или нису

 • Да се не ангажују на било који начин у обављању послова који нису у складу са законом

 • Да не носе оружје или експлозивна средства било које врсте за време ангажовања у активностима или акцијама Црвеног крста Србије

 • Да се уздржавају од било каквог политичког деловања и испољавања политичких ставова за време док су ангажовани у активностима или акцијама Црвеног крста Србије

 • Да не прихватају било какво јавно иступање у име Црвеног крста Србије, без овлашћења надлежних органа

 • Да све спорове са Црвеним крстом Србије или појединцима у Црвеном крсту Србије решавају у оквиру органа Црвеног крста Србије и да не износе или коментаришу те спорове у јавности

 • Да не примају било какве поклоне или услуге за задатке обављене у оквиру Црвеног крста Србије, осим симболичних: оловка, роковник, календар и сл.

 • Да не омогућавају било ком трећем лицу остваривање материјалне или друге личне користи противно Статуту и интересима Црвеног крста Србије

 • Да се упознају са садржајем Етичког кодекса у целини и прихвате сваку одговорност у складу са Статутом и другим прописима Црвеног крста Србије у случају повреде Етичког кодекса Црвеног крста Србије