crvenikrststarapazova

+381 (0)22 310 102

Интернет зависност

internet zavisnost

Црвени крст, као хуманитарна организација, осим пружања помоћи угроженим лицима, има мисију и да превентивно делује и просвећује грађане у области здравствене и социјалне заштите. Сагледавајући у којој мери прекомерна употреба дигиталних технологија утиче на развој деце и младих – Црвени крст Стара Пазова од 2017.год. реализује активности усмерене на превенцију зависности од интернета.

 

Почев од анализе активности које се већ реализују у основним и средњим школама и предшколским установама на територији општине Стара Пазова, а које се тичу употребе дигиталних технологија, преко реализације истраживања у основним и средњим школама о проблематичној употреби интернета код ученика и организације трибине „Превенција зависности од интернета“ – стигло се до израде Протокола о сарадњи који је Црвени крст сачинио са директорима предшколских установа, основних и средњих школа, Дома здравља, Канцеларије за младе, Центра за социјални рад и представника локалне самоуправе. Циљ Протокола је да се све релевантне институције у локалној заједници укључе у информисање и развијање васпитно-образовног рада са децом и младима у сврху превенције зависности од интернета. Индиректан циљ је да о ризицима прекомерне употребе интернета и некритичким излагања интернет садржајима буду информисани и стручњаци који непосредно раде са децом, родитељи, као и шира јавност.

 

Након потписивања Протокола, Црвени крст је организовао обуку за сарадничке тимове из институција које су потписници Протокола, са циљем стицања информација и знања о итицају информационо-комуникационих технологија на развој можданих структура деце,  феномену и факторима зависности од интернета, последицама прекомерне „конзумације“ интернета садржаја по психофизички развој и функционисање деце и младих, као и третману интернет зависности.

 

Обучени сараднички тимови из школа и предшколских установа су надаље у оквиру својих институција информисали васпитаче, учитеље и наставнике о феномену зависности од интернета, док су одељенске старешине на наведену тему реализовали едукативне радионице са ученицима.

Са циљем већег учешћа младих у активностима усмереним на превенцију зависности од интернета, у следећој фази рада, обучена је група ученика из све три средње школе у Старој Пазови како би информације о факторима, индикаторима и последицама зависности од интернета пренела својим вршњацима. Првобитни план да вршњачки едукатори одрже едукативне радионице у вишим разредима основних школа на територији општине није реализован због измена у начину одвјајња наставе у околностима пандемије корона вируса. Актуелно, реализује се едукативни рад са ученицима првих разреда Гимназије, Економско-трговинске школе и Техничке школе од стране вршњачких едукатора и стручних сарадника школа.

 

Одвијање наставе он-лајн путем уназад годину дана у још већој мери представља изазов, како за децу и младе, тако и за родитеље, да се успостави контрола над прекомерном употребом паметних телефона и компјутера. Такође, услед потребе за ограничавањем социјалних контаката и значајним смањењем расположивих могућности за провођење слободног времена, време које се раније користило за дружење, рекреацију и хобије углавном се проводи он-лајн и на друштвеним мрежама.

 

У светлу наведених околности, неопходно је наставити активности у правцу информисања родитеља и јавности, као и самих ученика о томе да је неопходно да се у дигиталној ери, у којој је свакодневно функционисање без интернета незамисливо, развијају и „оф-лајн“ видови информисања, учења, дружења и комуникације, те да се упражњавају физичке активности како би се обезбедио уравнотежен психофизички развој и сачувало физичко и ментално здравље.

 

У сарадњи са ученицима основних и средњих школа снимили смо спот како би скренули пажњу на прекомерну употребу интернета и на мере које можемо предузети у циљу превенције.